מרפאה של ד"ר אלפרסון מיכאל

יל"ג 1, חיפה
טלפון:
04-8629111