מרפאתה של ד"ר אירנה ז'ליצנוק

גאולים, ליד המזכירות של המושב, שדרות
טלפון:
09-8985221
טלפון:
053-9956632