מלה-מרכז מקצועי - אילת

מדיין 195/1, אילת
טלפון:
08-6341044
טלפון:
08-6341045