מרפאה של ד"ר אמזל שלמה

רבינוביץ 11, חולון
טלפון:
03-5529444
טלפון:
03-5524111