מרפאת יחזקאל 8פינת אינטרנציונל חיפה

יחזקאל 8פינת אינטרנציונל, חיפה
טלפון:
04-8686104
טלפון:
04-8322759