מרפאה של ד"ר אדלר שמואל

אוליפנט 1, ירושלים
טלפון:
02-5660573