מרפאת בי"ח בקור חולים ירושלים

בי"ח בקור חולים, ירושלים
טלפון:
02-6464206