מרפאה של ד"ר אונגר משה

כיסופים 801מרכז מסחרי, ירושלים
טלפון:
02-5869933