מרפאה של ד"ר איוב אדית

דוד גויטן 7, ירושלים
טלפון:
02-6560011
טלפון:
02-6560111