מרפאה של ד"ר אילון עמוס

קניון מלחה, ירושלים
טלפון:
02-6799588
טלפון:
02-6784204