סניף ירושלים - רמות

כיסופים 801, ירושלים
טלפון:
3555
טלפון:
02-5864222