מרפאה של ד"ר אפלבום אפרים

הלר חיים 21, ירושלים
טלפון:
02-6789218
טלפון:
050-2058040