מרפאה של ד"ר ארנון נעמי

בית הדפוס 12מרכז רפואי רגין, ירושלים
טלפון:
02-6511220