מרפאה של ד"ר באן רונלד

דיסקין 9מרכז שלום מאיר, ירושלים
טלפון:
02-5610297