מרפאה של ד"ר בורשטיין מיכאל

יצהר 52גבעת קנדה, ירושלים
טלפון:
02-6761049