סניף ירושלים - גילה

הגננת 216, ירושלים
טלפון:
3555
טלפון:
02-6768592