מרפאה של ד"ר בלאט יוסף

הרב קוק 8מרכז אשדר קומה 5, ירושלים
טלפון:
02-6250472
טלפון:
02-6255857