מרפאה של ד"ר בן דוב ראובן

בן ציון 24 ג, ירושלים
טלפון:
02-6528699
טלפון:
02-6518836
פקס:
050-5962085