מרפאה של ד"ר בן דיין יצחק

דב גרונר 231 ב דירה 14ארמון הנציב, ירושלים
טלפון:
02-6720240
טלפון:
052-8305031