גבעת שאול- רפא נא

בית הדפוס 12 מרכז רפואי רפא נא בית השנהב, ירושלים
טלפון:
02-6526552