בשארה סלים,ד"ר

אבן חלדון 12, ירושלים
טלפון:
02-6271031