מרפאת בנין ג'אפר ירושלים

בנין ג'אפר, ירושלים
טלפון:
02-5327753
טלפון:
02-5834879
פקס:
02-5327753