מרפאה של ד"ר גודמן צפורית

רד"ק 21(ליד בית הנשיא), ירושלים
טלפון:
02-5660796
טלפון:
02-5633681
פקס:
053-9956107