מרפאה של ד"ר גורביץ יורם

השישה עשר 49, ירושלים
טלפון:
02-5833375
פקס:
02-5833377