הר נוף

שאולזון 58, ירושלים
טלפון:
02-6514259
טלפון:
02-6515283
פקס:
*3555