מרפאה של ד"ר גרוס מנחם

הקבלן 3, ירושלים
טלפון:
053-9956297
טלפון:
02-6519540