מרפאה של ד"ר גרייבר חיים

משה דיין 71, ירושלים
טלפון:
02-5858679