מרפאה של ד"ר גרינפלד ג'פרי

גדרה 4 דירה 7, ירושלים
טלפון:
02-5371897
טלפון:
02-5375425