מרפאה של ד"ר הוסטובסקי מיכאל

בן יהודה 34מגדל העיר קומה 17 חדר 1722, ירושלים
טלפון:
02-6232315
טלפון:
02-6245601