"מכבי" הדסה הקטנה

צ'ילה 6, ירושלים
טלפון:
02-6419111