מרפאה של ד"ר וולמן יעל

שטראוס 16, קומה 1, ירושלים
טלפון:
02-5372998
טלפון:
053-5372998