מרפאה של ד"ר וולף הרוי

פארן 13מרכז רפואי, ירושלים
טלפון:
02-5810111
טלפון:
02-5810113