מרפאה של ד"ר וייל דניאל

גשר החיים 14מרפאת עזרה ומרפא, ירושלים
טלפון:
02-5381099
טלפון:
02-5375375