מרפאה של ד"ר וינשטיין משה

שד' אשכול 16 דירה 7, ירושלים
טלפון:
02-5819329
טלפון:
050-5898262