מרפאה של ד"ר ורנר דב

אמרי בינה 17 דירה 1קרית צאנז, ירושלים
טלפון:
02-5381639
טלפון:
02-5381639