מרפאה של ד"ר וולקוב דניאל

יפו 216שערי העיר קומה 8, ירושלים
טלפון:
02-5000033