מרפאה של ד"ר זרקה מרק

דב גרונרמרכז מסחרי 5 תלפיות, ירושלים
טלפון:
02-6733160