מרפאה של ד"ר בן חורין ישעיהו

שטראוס 5בי"ח ביקור חולים, ירושלים
טלפון:
02-6464117
טלפון:
02-6464154
פקס:
052-2406556