מרפאת בית חנינהדרך חיזמה ירושלים

בית חנינהדרך חיזמה, ירושלים
טלפון:
02-6566618
טלפון:
02-6566619
פקס:
052-2406556