מרפאה של ד"ר חרץ נעם

בן יהודה 34מגדל העיר, ירושלים
טלפון:
02-6248007