ד``ר טרזי בשיר - ירושלים

הראשי בית חנינהבנין חרחש מזרח ירושלים, ירושלים
טלפון:
02-5854781