מרפאה של ד"ר לוי עמרם

צביה ויצחק 800 דירה 64מרכז מסחרי., ירושלים
טלפון:
02-6764271