מרפאה של ד"ר לוין פגי

לוחמי הגטאות 3 דירה 26, ירושלים
טלפון:
02-5822903
טלפון:
02-5826860