מרפאה של ד"ר ליבוביץ גואל

קרית קמינץ 523 דירה 1, ירושלים
טלפון:
02-6564944