מרפאה של ד"ר ליבשין ריטה

יפו 234, ירושלים
טלפון:
02-5380528
טלפון:
050-7664851