מרפאה של ד"ר לייפר משה

קצנלבוגן 44 דירה 2כניסה גם מרח' אגסי 15/2, ירושלים
טלפון:
02-6518996