דר' נשאשיבי מועתז

המנזר היווני, ירושלים
טלפון:
02-6287852
טלפון:
02-6260371