מרפאת אבואלעלא אלמערי ירושלים

אבואלעלא אלמערי, ירושלים
טלפון:
02-5829102
טלפון:
052-2401016