מרפאה של ד"ר פרומן אסנת

עוזיאל 20, ירושלים
טלפון:
02-6415248