מרפאה של ד"ר פרוינד יואל

אריה בן אליעזר 62, ירושלים
טלפון:
02-6760841